AmberOne – Autostrada A1

SPRAWDŹ AmberGO!
NOWY SYSTEM PŁATNOŚCI

System automatycznego poboru opłat bez biletów i bez dokonywania płatności na bramkach!

KALKULATOR OPŁAT
AmberOne Autostrady A1

Oblicz cenę przejazdu

Badanie GRESB

Niezależne badania GRESB – Global Real Estate Sustainability Benchmark – rokrocznie analizują przedsiębiorstwa infrastrukturalne pod kątem ich działań w zakresie zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego (ESG).

Badanie GRESB uznawane jest za punkt odniesienia dla funduszy, które inwestują w spółki infrastrukturalne na całym świecie. Z danych GRESB korzysta ponad 100 inwestorów zarządzających aktywami o wartości powyżej 22 bilionów USD w celu monitorowania swych inwestycji, porozumiewania się z zarządzającymi nimi firmami i podejmowania decyzji prowadzących do większego zrównoważenia branży nieruchomości. Prowadząca badanie instytucja GRESB BV jest spółką zależną od Green Business Certification Inc., organizacji non-profit zarejestrowanej w Stanach Zjednoczonych. Więcej informacji na temat: GRESB.com. 

Gdańsk Transport Company S.A. bierze udział w badaniu GRESB od 2018 roku. W roku 2019, pomimo wzrastających wymagań, firma zdobyła 76 na 100 możliwych punktów, co dało jej 1 miejsce pośród 11 innych firm działających w sektorze eksploatacji i utrzymania autostrad w Europie, a jednocześnie 18 miejsce spośród wszystkich europejskich spółek uczestniczących w badaniu.

Biorąc udział w badaniu GRESB oraz zdobywając drugi rok z rzędu bardzo dobry wynik na tle innych spółek z sektora „drogowego” GTC S.A. potwierdza swoje wieloletnie zaangażowanie w kwestie społeczne oraz kwestie zrównoważonego rozwoju.

GTC co roku przeprowadza i angażuje się w liczne projekty z zakresu współpracy z lokalnymi społecznościami, ochrony środowiska oraz zapewnienia najwyższych standardów bezpieczeństwa pracowników i uczestników ruchu drogowego. Dodatkowo GTC przykłada wielką wagę do zapewnienia odpowiednich standardów ładu korporacyjnego, w tym standardów etycznych, rachunkowości i jakości, co stanowi podstawę sprawnego zarządzania AmberOne Autostradą A1.  Szczegóły dotyczące akcji prowadzonych przez GTC znajdują się na a1.com.pl.

Podsumowanie raportu zrównoważonego rozwoju GRESB za 2019 r.