AmberOne – Autostrada A1

SPRAWDŹ AmberGO!
NOWY SYSTEM PŁATNOŚCI

System automatycznego poboru opłat bez biletów i bez dokonywania płatności na bramkach!

KALKULATOR OPŁAT
AmberOne Autostrady A1

Oblicz cenę przejazdu

Konkurs „AmberOne Blisko Nas”

W ramach konkursu nagrodzone będą projekty realizowane przez organizacje lokalne mające swoja siedzibę na terenie gmin, przez które przebiega AmberOne Autostrada A1, tj. na 152 km odcinku Autostrady A1 od Rusocina do Nowej Wsi.

Ideą konkursu jest wspieranie oddolnych inicjatyw społecznych, realizowanych wspólnie przez lokalną społeczność i jeśli to możliwe pracowników GTC, a przyczyniających się do polepszenia jakości życia tych społeczności.

Dodatkowo punktowane będą projekty zawierające działania związane z bezpieczeństwem (np. edukacja w kwestiach bezpieczeństwa ruchu drogowego, zwiększanie bezpieczeństwa w ruchu poprzez wprowadzanie rozwiązań technicznych infrastrukturalnych itp.) oraz działania proekologiczne (związane np. z sadzeniem zieleni, oczyszczaniem wód czy terenów).

Uczestnikami konkursu mogą być fundacje, stowarzyszenia, komitety społeczne, koła gospodyń wiejskich, ośrodki kultury, biblioteki, parafie, ochotnicze straże pożarne, koła łowieckie oraz inne organizacje społeczne, które mają siedzibę na terenie gminy, na której terenie ma być realizowany projekt, zgłoszony do konkursu.

Uczestnikami konkursu nie mogą być jednostki samorządu terytorialnego ani ich urzędy, przedsiębiorcy, partie polityczne lub inne organizacje prowadzące działalność polityczną.

Realizacja projektów musi nastąpić w terminie od 1 czerwca 2020r. do 31 października 2020r.

W Konkursie przewidziane zostały następujące nagrody pieniężne przeznaczone na sfinansowanie nagrodzonych nimi projektów:

5 nagród po 5.000 złotych każda (kategoria ,,AmberOne Blisko Nas 5 000″)

Oznacza to, że organizacja może złożyć tylko jeden wniosek wypełniając formularz uczestnik konkursu wskazuje kategorię nagrody, o którą się ubiega. Łączna wartość nagród w konkursie wynosi 25.000 złotych.

Wnioski należy składać do 30 kwietnia 2020 roku (decyduje data stempla pocztowego).

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 18 maja 2020 roku, a informacja o przyznanych nagrodach zostanie umieszczona na stronie internetowej AmberOne Autostrady A1 www.a1.com.pl 

Wszelkie informacje dotyczące konkursu są gotowe do pobrania:

Regulamin konkursu
Lista gmin
Formularz konkursowy (doc)
Formularz konkursowy (pdf)
Załącznik 3 – przykładowy wypełniony formularz konkursowy

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!!!